Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak sloboda spočíva v možnosti rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom, tak je buď Boh neslobodný, alebo sa tiež niekedy rozhodne konať zlo. ( a teda nie je len dobrý, podobne ako človek, ktorého stvoril na svoj obraz)
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk