Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Vôľa sa nemôže nazývať slobodnou príčinou, ale len nevyhnutnou.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1P32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk