Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Každý modus, ktorý nevyhnutne existuje a je nekonečný, musel nevyhnutne vyplývať z absolútnej prirodzenosti nejakého atribútu boha, alebo z nejakého atribútu utváraného modifikáciou, ktorá nevyhnutne existuje a je nekonečná.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Každý modus, ktorý nevyhnutne existuje a je nekonečný, musel nevyhnutne vyplývať z absolútnej prirodzenosti nejakého atribútu boha, alebo z nejakého atribútu utváraného modifikáciou, ktorá nevyhnutne existuje a je nekonečná.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1P23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk