Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Pán je duch, a kde je pánov duch, tam je sloboda
O


Zdroj: 2 Kor 3:17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk