Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - hedonizmus    
Buď autentický, konaj ako cítiš, po čom túžiš, aj keď možno ani nevieš prečo. Experimentuj. Nemaj vopred premyslenú schému. Nekonaj vzhľadom na nejaký abstraktný morálny zákon.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - hedonizmus    
Buď autentický, konaj ako cítiš, po čom túžiš, aj keď možno ani nevieš prečo. Experimentuj. Nemaj vopred premyslenú schému. Nekonaj vzhľadom na nejaký abstraktný morálny zákon.
O
O
----

Zdroj: parafráza in Podcast Kvantum ideí - Kedy konám slobodne?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk