Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Henri David Thoreau    
Neposlusnost je zakladom slobody. Poslusni zostanu otroci.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk