Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Sloboda sa tak podľa Marxa začína tam, kde sa končí nutnosť. Je tvorivosťou samou osebe, niečím, čo nemožno merať, pretože sa stáva svojím vlastným meradlom. V praktickom živote to znamená odbremenenie sa od materiálnej závislosti, prácu pre potešenie seba a uznanie druhých.
O


Zdroj: https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/468589-co-nam-dnes-moze-povedat-marx-o-slobode/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk