Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - behaviorizmus    
Príčina je nejaký vonkajší vplyv na mňa. Ludské rozhodovanie je iba stimuláciou podmienené rozhodovanie sa. Človek nemá vnútornú mapu, kadiaľ chce ísť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - behaviorizmus    
Príčina je nejaký vonkajší vplyv na mňa. Ludské rozhodovanie je iba stimuláciou podmienené rozhodovanie sa. Človek nemá vnútornú mapu, kadiaľ chce ísť.
O
O

Zdroj: parafráza in Podcast Kvantum ideí - Kedy konám slobodne?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk