Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : Svet je nejaký dvojtvárny. Na jednej strane je riadený prírodnými zákonmi, ktoré sú deterministické a na druhej strane sme predsa len viac ako deterministickými príčinami ovládané tvory, pretože sa dokážeme riadiť dôvodmi.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Svet je nejaký dvojtvárny. Na jednej strane je riadený prírodnými zákonmi, ktoré sú deterministické a na druhej strane sme predsa len viac ako deterministickými príčinami ovládané tvory, pretože sa dokážeme riadiť dôvodmi.
O
O
----

Zdroj: parafráza in Podcast Kvantum ideí - Kedy konám slobodne?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk