Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Nikto sa nemôže slobodne rozhodnúť stať kresťanom : na kresťana ani nedá obrátiť, - treba byť na to dostatočne chorým...
O


Zdroj: F. Nietzsche : Antikrist , kap. 51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk