Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - konzervativizmus : Múdrosť starého je múdrosť tradície, čo sa zrodila v čase, uchováva hodnoty overené dejinnou skúsenosťou, je to múdrosť zodpovednosti, poriadku, miernosti, vernosti, dodržiavania zákonov.
--------
----


Zdroj: týždeň.sk Homília Daniela Pastirčáka
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk