Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - konzervativizmus    
Iba spojením múdrosti starého a múdrosti nového môže vzniknúť celostná múdrosť a taká múdrosť môže vzniknúť iba v otvorenom dialógu, vzájomnom stretnutí.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - konzervativizmus    
Iba spojením múdrosti starého a múdrosti nového môže vzniknúť celostná múdrosť a taká múdrosť môže vzniknúť iba v otvorenom dialógu, vzájomnom stretnutí.
O
O

Zdroj: týždeň.sk Homília Daniela Pastirčáka
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk