konzervativizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


konzervativizmus

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Konzervativizmus je hocijaké systematické konzervovanie niečoho, čo vidíme ako hodnotné.Filozofi školy :

Edmund Burke

Povedali o nej

Niekto : Kedže konzervativizmus je uchovávanie toho, čo je hodnotné, najväčší konzervatívci by dnes mali byť ľudia bojujúci proti klimatickým zmenám, alebo ochranári, ľudia z pamiatkových ústavov. To sú proste najväčší konzervatívci. >>

Niekto : Hlavná výzva súčastného konzervativizmu na Slovensku je pochopiť, že konzervativizmus sa nerovná kresťanstvo. >>

Niekto : Francúzska revolúcia je ten moment, keď sa začalo hovoriť o nejakom konzervatívnom spôsobe rozmýšľania o celospoločenských problémoch. Už aj vtedy bol tam síce ten rozmer, že konzervatívci majú bližšie k sympatiám k náboženstvom, ale pôvodný popud spočíval v tom, či keď sa deje nejaká spoločenská zmena, či sú ochotní tí dejatelia a revolucionári prevrátť stôl a úplne začať od piky, na zelenej lúke a zahodiť všetky doterajšie inštitúcie (napr. v prípade fr. revolúcie aj zavedenie desaťdňového namiesto sedemdňového týždňa) (Ad konzervativizmus) >>

Niekto : Anglická revolúcia bola na rozdiel od francúzskej revolúcie konzervatívna, lebo sa pri nej nič také prevratné neudialo, len sa napr. obmedzili právomoci kráľa a zaviedla listina občianskych slobôd. (ad konzervativizmus) >>

Niekto : Konzervativizmus charakterizuje preferovanie hodnôt ako rodina, lojalita, držanie pospolu, averzia voči zmene. >>

Niekto : Konzervatívci viac uprednostňujú hodnoty ako lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja", rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) , čistota a posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro) pre hodnotami ako starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) a spravodlivosť (pociť férovosti) . (ad konzervativizmus) >>

Niekto : Zlé je ak sa to preklopí čisto na jednu stranu. Konzervatívci uprednostnia stabilitu, liberáli zmenu. Čo však spoločnosť skutočne potrebuje je zmena na podklade stability. (ad liberalizmus, konzervativizmus) >>

Edmund Burke : Briti svoju revolúciu zvládli lepšie ako Francúzi, pretože udžali balans medzi konzervatívcami a liberálmi v tvorivom napätí. (ad liberalizmus, konzervativizmus) >>

Niekto : Konzervativizmus možno charakterizovať ako úctu k inštitúciám, včítane napr. inštitúcii manželstva. >>

Niekto : Liberalizmus verí, že človek je dobrý a treba len umenšiť zlý systém (t.j. štát). Konzervativizmus verí, že človek je zlý a treba naňho pevnú ruku (štátu). Pravda je uprostred - treba človeka vychovať. >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako žiť?

Niekto : Nevyhoďme všetko dobré len preto, že chceme nejakú veľkú radikálnu zmenu (nevylejme z vaníčky s vodou aj to dieťa) >>

Niekto : Neutekaj od niečoho, ale k niečomu. >>

Na otázku Čo je múdrosť?

Niekto : Múdrosť starého je múdrosť tradície, čo sa zrodila v čase, uchováva hodnoty overené dejinnou skúsenosťou, je to múdrosť zodpovednosti, poriadku, miernosti, vernosti, dodržiavania zákonov. >>

Niekto : Iba spojením múdrosti starého a múdrosti nového môže vzniknúť celostná múdrosť a taká múdrosť môže vzniknúť iba v otvorenom dialógu, vzájomnom stretnutí. >>

Niekto : Meniť všetko je hlúposť, rovnako ako nemeniť nič je hlúposť. >>

Na otázku Čo je hlúposť?

Niekto : Meniť všetko je hlúposť, rovnako ako nemeniť nič je hlúposť. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk