Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Edmund Burke    
Briti svoju revolúciu zvládli lepšie ako Francúzi, pretože udžali balans medzi konzervatívcami a liberálmi v tvorivom napätí. (ad liberalizmus, konzervativizmus)
O


Zdroj: parafráza Edmund Burke in Podcast Kvantum ideí : Konzervatívci, liberáli a sociálna entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk