Edmund Burke

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Edmund Burke

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1729 až 1797

anglicka vkusova skola, írsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervativizmu, nazývaný aj otec konzervativizmu.Burke sa snažil zlúčiť whigovský princíp slobody s toryovským princípom poriadku.


Filozofická škola: konzervativizmus


Diela : Reflexia o francúzskej revolúcii

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk