Čo je hlúposť?Nadotázky: Čo je to zlo?  Čo je múdrosť?  

Čo je hlúposť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk