Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Múdrosť nového je múdrosť objavovať nové, kriticky prehodnocovať to, čo je na tradícii klamné. Je to múdrosť hravosti, snenia, hľadania, tvorivosti.
--------
----


Zdroj: týždeň.sk Homília Daniela Pastirčáka
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk