Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytagoras zo Samu    
Múdrosť spočíva v dôkladnej znalosti čísla a poznanie spočíva v pochopení harmónie.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk