Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Ušľachtilý človek si je istý svojím konaním, a preto sa môže nechať životom spokojne uchlácholiť, malý človek sa jednostaj za niečím pachtí, a preto je neustále hašterivý.
O


Zdroj: Konfucius:Rozhovory a výroky. Blava, Tatran 2006,s.109
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk