Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Tulius Cicero    
Múdrosť obsahuje veľkosť ducha i spravodlivosť a povznesenosť nad všetko, čo sa človeku stane.
O


Zdroj: O láske, přátelství a štestí , Mladá fronta 1976, s.6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk