Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ak sa múdrosť staroby odvráti od múdrosti mladosti, vzniká nebezpečná zaslepenosť. Každá kritika je potom vnímaná ako vnášanie nepokoja a neúcta voči tradícii a autorite, a každá aktivita ako vzbura a podvratná činnosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak sa múdrosť staroby odvráti od múdrosti mladosti, vzniká nebezpečná zaslepenosť. Každá kritika je potom vnímaná ako vnášanie nepokoja a neúcta voči tradícii a autorite, a každá aktivita ako vzbura a podvratná činnosť.
O
O

Zdroj: týždeň.sk Homília Daniela Pastirčáka
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk