Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Psi sa často úprimne zaujímajú o to, čo robia ľudia, aj keď to nie sú ich páni. Psi sa aj radi miešajú do ľudských záležitostí. Somáre menej dbajú o ľudské správanie a väčšmi sa starajú o seba. Preto sa o somároch tvrdí, že majú výrazné filozofické sklony.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Psi sa často úprimne zaujímajú o to, čo robia ľudia, aj keď to nie sú ich páni. Psi sa aj radi miešajú do ľudských záležitostí. Somáre menej dbajú o ľudské správanie a väčšmi sa starajú o seba. Preto sa o somároch tvrdí, že majú výrazné filozofické sklony.
O
O
----

Zdroj: R. Traven: Poklad na Sierre Madre. s.215
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk