Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Zatiaľčo múdrosť sveta tajomstvo vyčerpáva objasnením, múdrosť Božia je skrytá v tajomstve. Taká múdrosť je prítomná iba v otvorených otázkach ... otázkach, ktoré v žiadnej ľudskej reči nenašli, ani nemôžu nájsť definitívnu odpoveď.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.304
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk