Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jan Amos Komenský    
Opakovanie je matkou múdrosti.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk