Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
O


Zdroj: ľudová múdrosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk