Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť potešeniu vystupovania na vrcholky hôr! Múdrosť je tvorivý nepokoj, ľudskosť nádherná vyrovnanosť.
O


Zdroj: Konfucius:Rozhovory a výroky. Blava, Tatran 2006,s.85
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk