Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herakleitos    
Mnohoučenosť nenaučí rozumnosti, lebo by bola naučila Hesioda a Pytagora, ďalej aj Xenofana a Hekataia.
O


Zdroj: 22 B 40 (z Diogena)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk