Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Ľahostajnosť sa rodí z neznalosti a každý je o to múdrejší, o čo rozhodnejší je zvoliť si to najdokonalejsie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Ľahostajnosť sa rodí z neznalosti a každý je o to múdrejší, o čo rozhodnejší je zvoliť si to najdokonalejsie.
O
O
----

Zdroj: Skara-Leibniz a Heidegger-Veta o dostat. dovode.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk