Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Rozumný život je ten, v ktorom sa človek vyhýba extrémom :
ľahkovážnosti i zbabel štvú (a je odvážny)
seba ponižovaniu i pýche (a je sebavedomý)
lakomosti i rozhadzovačnosti (a je štedrý)...
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk