Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina..
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk