Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jan Amos Komenský : Múdrosť podľa šalamúna je pôvodca všetkých vecí a učiteľka všetkého, drahšia než všetko bohatstvo. Vyplýva z nej dlhovekosť a sláva, blaženosť, krása a česť..
--------
----


Zdroj: J. A. Komenský : Pansophie prodemus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk