Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jan Amos Komenský    
Neštudujeme preto, len aby sme niečo vedeli, alebo aby sme uspokojili zvedavost alebo kôli domnienke že vynikneme, či kôli zisku. Cieľom je dosiahnuť pansofiu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jan Amos Komenský    
Neštudujeme preto, len aby sme niečo vedeli, alebo aby sme uspokojili zvedavost alebo kôli domnienke že vynikneme, či kôli zisku. Cieľom je dosiahnuť pansofiu.
O
O

Zdroj: J. A. Komenský : Pansophie prodemus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk