Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lao-c : Mudrc poznáva bez toho, aby cestoval, chápe bez toho, aby pozrel, dokončí bez toho, aby konal.
--------
----
Lao-c : Mudrc poznáva bez toho, aby cestoval, chápe bez toho, aby pozrel, dokončí bez toho, aby konal.
--------
----
Lao-c : Mudrc poznáva bez toho, aby cestoval, chápe bez toho, aby pozrel, dokončí bez toho, aby konal.
--------
----


Zdroj: Lao-c : Tao-te-ťing
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk