Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
U koho prevládne materálno nad kultúrnosťou, je primitívny človek, u koho prevládne kultúrnosť nad materálnom, je nepraktický človek. Len ten, u koho sú kultúrnosť a materálno v dokonalej harmónii, len ten je naozaj ušľachtilý človek.
O


Zdroj: Konfucius:Rozhovory a výroky. Blava, Tatran 2006,s.83
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk