Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, veď jeho milosť trvá naveky./ 1 Kronicka,34
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk