Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Není milosrdný Búh, je jenom Búh mučitel.
O


Zdroj: výrok Salieriho vo filme Amadeus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk