Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Namiesto dobrého boha, ktorý trpí zlo, si možno predstaviť ako vládcu sveta predstaviť aj satana, ktorý z času na čas dovolí dobro.
O


Zdroj: Friedrich Karl Forberg (kôli ktorému bol Fichte obvinený z ateizmu a vyhodený z Jeny) IN : Jürgen Kaube, Hegels Welt s. 133
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk