Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Plotinos : Dobro je Boh. (Good is god)
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk