Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Elífazova skupina Boha obhajuje, Jób obviňuje Boha, že sa k nemu správa ako nepriateľ. Boh dal zapravdu Jóbovi: Boh riekol Elífazovi Témanskému: "Môj hnev vzplanul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Jób."
O


Zdroj: Daniel Pastirčák: Evanjelium podľa Jóba s.328
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk