Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - evolucionizmus    
Dvojaká reprodukčná stratégia mužov musí viesť aj k rozlišovaniu medzi ženami na tie, s ktorými je výhodné vytvoriť dlhodobé rodičovské projekty a na tie, do ktorých sa oplatí investovať iba spermie. Tento jav sa nazýva rozlišovanie žien na madony a radodajky a bol preukázaný u väčšiny skúmaných kultúr. Madony sú ženy pre dlhodobé projekty a radodajky pre púhu investíciu spermií.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - evolucionizmus    
Dvojaká reprodukčná stratégia mužov musí viesť aj k rozlišovaniu medzi ženami na tie, s ktorými je výhodné vytvoriť dlhodobé rodičovské projekty a na tie, do ktorých sa oplatí investovať iba spermie. Tento jav sa nazýva rozlišovanie žien na madony a radodajky a bol preukázaný u väčšiny skúmaných kultúr. Madony sú ženy pre dlhodobé projekty a radodajky pre púhu investíciu spermií.
O
O
----

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail.html?a=bf1e407eeac6840d8ebe593f579ed5ba
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk