Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Albert Camus    
Román nikdy nie je nič iné ako filozofia vložená do obrazov. A v dobrom románe prešla celá filozofia do obrazov. Ale ak filozofia prerastie postavy a dej, a teda vyzerá ako štítok prilepený k dielu, dej stráca autentickosť a román život. Dielo, ktoré má vydržať, sa napriek tomu nemôže obísť od hlbokých myšlienok. A táto tajná fúzia medzi skúsenosťami a myšlienkami, medzi životom a úvahou o zmysle života, je to, čo robí veľkého prozaika.
O


Zdroj: https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Camus....Review of Nausea by Jean-Paul Sartre, published in the newspaper Alger Républicain (20 October 1938), p. 5; reprinted in Selected Essays and Notebooks, translated and edited by Philip Thody
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk