Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Výsledkom politiky EU tzv. Východného partnerstva nie je a pravdepodobne ani nebude integrácia Ukrajiny do EU, ale tým výsledkom je tragická vojna "až do posledného Ukrajinca".
O


Zdroj: https://www.casopisdimenzie.sk/dimenzie-c-5-2022/ článok : URSULA VEDIE EÚ DO ZÁHUBY
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk