Kto vyhraje vojnu na Ukrajine?Nadotázky: Prečo vznikla vojna na Ukrajine v roku 2014 (2022)?  

Kto vyhraje vojnu na Ukrajine?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk