Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na ruskej strane bojuje armáda, na ukrajinskej celý národ.
O


Zdroj: utekajúca Ukrajinka v správach Euronews marec 2022
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk