Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Rozširovanie demokracií na hraniciach Ruska (Gruzínsko 2003 a Ukrajina 2004) začalo spôsobovať napätie medzi Ruskom a Západom. Západ ich považoval za víťazstvo demokracie, Rusko ich považovalo za Američanmi zosnované prevraty.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Rozširovanie demokracií na hraniciach Ruska (Gruzínsko 2003 a Ukrajina 2004) začalo spôsobovať napätie medzi Ruskom a Západom. Západ ich považoval za víťazstvo demokracie, Rusko ich považovalo za Američanmi zosnované prevraty.
O
O
----

Zdroj: youtube Explaining the Causes and Consequences of Putin’s Invasion of Ukraine with Mike McFaul
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk