Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----
Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----
Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----
Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----
Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----
Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----
Niekto : USA sa tak báli rozpadu Sovietskeho Zväzu, že vtedajší prezident USA George Bush starší cestoval do Kyjeva, a prosil Ukrajincov, aby nehlasovali za nezávislosť. Na tieto historické fakty sa zabudlo, lebo sa podstate nezaujímame o minulosť. Putin nikdy nemohol pochopiť prečo sa Sovietsky zväz rozpadol. Preto si vytvoril taký pohľad na dejiny, kde sa všetko deje cez sprisahanie a nie náhodou. všetko je riadené z nejakého veľkého strediska, hlavného stanu (v USA).
--------
----


Zdroj: citácia na youtube So beeinflusst der Ukrainekrieg Europa | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur - https://www.youtube.com/watch?v=3VAVFn107Jk&list=WL&index=1&t=104s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk