Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 90-tich rokoch sa nás (Rusko) pokúsil západ doraziť, dobiť a definitívne zničiť. Presne tak to bolo v deväťdesiatych a začiatkom roku 2000. Vtedy takzvaný kolektívny západ najaktívnejším spôsobom podporoval separatizmus a bandy žoldnierov na juhu Ruska. Koľko obetí, koľko strát nás to vtedy stálo! Akými skúškami sme si museli prejsť, kým sme konečne zlomili chrbticu medzinárodného terorizmu na Kaukaze. Dobre si to pamätáme a nikdy nezabudneme.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V 90-tich rokoch sa nás (Rusko) pokúsil západ doraziť, dobiť a definitívne zničiť. Presne tak to bolo v deväťdesiatych a začiatkom roku 2000. Vtedy takzvaný kolektívny západ najaktívnejším spôsobom podporoval separatizmus a bandy žoldnierov na juhu Ruska. Koľko obetí, koľko strát nás to vtedy stálo! Akými skúškami sme si museli prejsť, kým sme konečne zlomili chrbticu medzinárodného terorizmu na Kaukaze. Dobre si to pamätáme a nikdy nezabudneme.
O
O
----

Zdroj: Prejav Putina Február 2022
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk