Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vojna na Ukrajine vznikla kôli rozšírovaniu NATO.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vojna na Ukrajine vznikla kôli rozšírovaniu NATO.
O
O

Zdroj: youtube Explaining the Causes and Consequences of Putin’s Invasion of Ukraine with Mike McFaul
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk