Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Zo straty impéria v 1989 Rusi najbolestivejšie pociťujú stratu berlína. 7000 sovietskych vojakov je pochovaných pri pomníku vítazstva nad fašizmom v Berlíne, 25 milionov sovietskych vojakov padlo kým sa toto víťazstvo dosiahlo. To oprávňovao urobiť z časti Nemecka časť Sovietskeho impéria.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Zo straty impéria v 1989 Rusi najbolestivejšie pociťujú stratu berlína. 7000 sovietskych vojakov je pochovaných pri pomníku vítazstva nad fašizmom v Berlíne, 25 milionov sovietskych vojakov padlo kým sa toto víťazstvo dosiahlo. To oprávňovao urobiť z časti Nemecka časť Sovietskeho impéria.
O
O
----

Zdroj: Russia: The Empire Strikes Back full BBC documentary https://www.youtube.com/watch?v=cseD_XdWxgY
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk