Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
My first impression of Slovakia was, that it is "I dont care" country.
O


Zdroj: MSX 3# Nasi the stand-up comedian https://www.youtube.com/watch?v=rRbKGf0oy2Y
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk